search
Log In

Recent questions tagged pemulihan-ubahsuai-naiktaraf

2 votes
1 answer 20 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
asked May 24 in Value Management safira 1,900 points 2 7 17
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...