search
Log In

Recent questions tagged penamatan-kerja

3 votes
0 answers 34 views
Peruntukan kontrak ada menetapkan Kontraktor boleh dipertimbangkan Lanjutan Masa (EOT) sekiranya layak dan dikenakan LAD sekiranya sebaliknya. Bagaimana pula dengan penamatan Kontak boleh dibuat tanpa pertimbangan EOT dan LA? Mohon pandangan untuk lebih jelas. Terima kasih.
asked Nov 26, 2020 in Procurement Management Hasli Ibrahim 150 points 3
6 votes
1 answer 64 views
Apakah yang seharusnya disiapkan/dibuat persediaan oleh WPP/PP sebelum sesuatu kontrak tersebut ditamatkan/terminated selain drp perkara dibawah supaya kontraktor tiada sebab untuk saman JKR selepas ditamatkan. 1. Buku harian tapak dikemaskini dengan lengkap (manpower ... tambahan masa utk perkara tersebut, adakah perkara tersebut boleh menjadi asas beliau untuk saman JKR semula selepas penamatan?
asked Oct 9, 2020 in Technical & Contract Admin farizs 6,450 points 14 36 93
1 vote
1 answer 23 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
asked Sep 22, 2020 in Contract Management shdzain 17,030 points 20 43 120
17 votes
1 answer 73 views
Kontraktor utama masih gagal menyiapkankan baki kerja dan telah dikenakan LAD. Bagaimana caranya untuk saya menyiapkan projek ini dengan melantik kontraktor ketiga dengan menggunakan baki peruntukkan yang ada. Terima kasih
asked Feb 12, 2019 in Contract Management Ir. Khairul Nizam 210 points 1 1 3
5 votes
1 answer 47 views
Berapakah jumlah Bon Pelaksanaan yang boleh dituntut bagi projek yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
11 votes
2 answers 110 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
12 votes
1 answer 47 views
Bagaimanakah untuk menangani isu kontraktor yang telah ditamatkan pengambilan kerja di tapak bina tetapi enggan keluar dari tapak bina?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Ariff 440 points 2 3 5
10 votes
1 answer 40 views
Bilakah penamatan akibat rasuah boleh digunakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
19 votes
2 answers 36 views
Apakah tindakan jika ada pihak memberi arahan untuk menarik balik penamatan kerja?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management nadineJ 290 points 1 1 2
16 votes
2 answers 158 views
Kerja Kontraktor Utama telah ditamatkan dan untuk kontrak baru, NSC daripada kontrak asal telah dilantik semula. Adakah NSC ini layak untuk menuntut kos bagi menyediakan insurans dan bon pelaksanaan di dalam kontrak baru?
asked Mar 23, 2015 in Contract Administration rabihahanis 370 points 2 3 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...