search
Log In

Recent questions tagged penamatan-kerja

7 votes
1 answer 38 views
Adakah prosedur terkini untuk melantik semula NSC terdahulu bagi kontrak kerja utama yang telah ditamatkan dan kontraktor penyiap telah dilantik? Ini kerana sekiranya kontrak ditamatkan pada peringkat pertengahan, agak sukar untuk melantik kontraktor NSC yang baru ... , kerosakan peralatan yang telah berada di tapak, kerosakan pemasangan akibat tapak ditinggalkan terlalu lama dan lain-lain.
asked Jun 21 in Contract Administration fikrirahim 600 points 3 7 15
4 votes
0 answers 42 views
Peruntukan kontrak ada menetapkan Kontraktor boleh dipertimbangkan Lanjutan Masa (EOT) sekiranya layak dan dikenakan LAD sekiranya sebaliknya. Bagaimana pula dengan penamatan Kontak boleh dibuat tanpa pertimbangan EOT dan LA? Mohon pandangan untuk lebih jelas. Terima kasih.
asked Nov 26, 2020 in Procurement Management Hasli Ibrahim 160 points 3
6 votes
1 answer 75 views
Apakah yang seharusnya disiapkan/dibuat persediaan oleh WPP/PP sebelum sesuatu kontrak tersebut ditamatkan/terminated selain drp perkara dibawah supaya kontraktor tiada sebab untuk saman JKR selepas ditamatkan. 1. Buku harian tapak dikemaskini dengan lengkap (manpower ... tambahan masa utk perkara tersebut, adakah perkara tersebut boleh menjadi asas beliau untuk saman JKR semula selepas penamatan?
asked Oct 9, 2020 in Technical & Contract Admin farizs 6,820 points 14 38 100
1 vote
1 answer 31 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
asked Sep 22, 2020 in Contract Management shdzain 20,130 points 21 43 144
17 votes
1 answer 75 views
Kontraktor utama masih gagal menyiapkankan baki kerja dan telah dikenakan LAD. Bagaimana caranya untuk saya menyiapkan projek ini dengan melantik kontraktor ketiga dengan menggunakan baki peruntukkan yang ada. Terima kasih
asked Feb 12, 2019 in Contract Management Ir. Khairul Nizam 210 points 1 1 3
5 votes
1 answer 49 views
Berapakah jumlah Bon Pelaksanaan yang boleh dituntut bagi projek yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
11 votes
2 answers 115 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
12 votes
1 answer 50 views
Bagaimanakah untuk menangani isu kontraktor yang telah ditamatkan pengambilan kerja di tapak bina tetapi enggan keluar dari tapak bina?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Ariff 470 points 2 3 6
10 votes
1 answer 40 views
Bilakah penamatan akibat rasuah boleh digunakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
19 votes
2 answers 38 views
Apakah tindakan jika ada pihak memberi arahan untuk menarik balik penamatan kerja?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management nadineJ 290 points 1 1 2
16 votes
2 answers 163 views
Kerja Kontraktor Utama telah ditamatkan dan untuk kontrak baru, NSC daripada kontrak asal telah dilantik semula. Adakah NSC ini layak untuk menuntut kos bagi menyediakan insurans dan bon pelaksanaan di dalam kontrak baru?
asked Mar 23, 2015 in Contract Administration rabihahanis 370 points 2 3 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...