search
Log In

Recent questions tagged penarafan-hijau

4 votes
2 answers 30 views
Dalam RMK12 pada 29/9/2021, YAB Perdana Menteri banyak kali menyebut dan mencadangkan kelestarian bangunan hijau dan teknologi hijau, apakah perancangan JKR dalam menyahut cabaran tersebut?
asked Sep 27 in Green YYTAN 8,360 points 40 50 74
10 votes
1 answer 79 views
Apakah yang dimaksudkan dengan penarafan hijau pH? bagaimana kaedah perlaksanaan di JKR Malaysia?
asked Sep 22, 2019 in Green Sitilaila 1,150 points 3 9 24
8 votes
1 answer 46 views
Apakah kepentingan Qualified Professional (QP) MyCrest dalam penarafan hijau untuk bangunan-bangunan kerajaan?
asked Mar 22, 2019 in Green Fadz 560 points 2 3 9
14 votes
1 answer 77 views
Di Malaysia, terdapat 7 agensi atau badan yang memberi penarafan hijau kepada bangunan-bangunan supaya menjurus ke bandar hijau. Salah satunya adalah penarafan hijau MyCREST, apakah kelebihan penarafan tersebut berbanding yang lain?
asked Mar 30, 2018 in Green YYTAN 8,360 points 40 50 74
18 votes
1 answer 37 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
asked Dec 28, 2017 in Green YYTAN 8,360 points 40 50 74
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...