search
Log In

Recent questions tagged pencemaran

21 votes
6 answers 198 views
Kebanyakkan projek projek samada daripada JKR sendiri mahupun pihak swasta amat mengambil ringan mengenai pencemaran yang terhasil dari Tapak pembinaan. Antara pencemaran yang sering berlaku adalah habuk habuk akibat daripada pembersihan bangunan yang hampir ... yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Usul mungkin perlu dibawa ke parlimen kerana ianya membabitkan penggubalan akta pembinaan.
asked Jun 16, 2015 in Risk Management Ismail Hanafi 49,120 points 9 23 56
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...