search
Log In

Recent questions tagged penceramah

24 votes
3 answers 142 views
Pada masa kini, pekeliling JPA hanya menyatakan kadar bayaran penceramah dalaman dibayar berdasarkan gred berbanding penceramah luar yang dibayar berdasarkan tahun pengalaman dan kepakaran serta kelayakan akademik. Ini kerana kebanyakkan pegawai di JKR ramai mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi seperti master dan PHD yang seharusnya dibayar mengikut kelayakan akademik berbanding Gred Jawatan.
asked Apr 8, 2015 in Human Resource Management SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...