search
Log In

Recent questions tagged pendaftaran

13 votes
1 answer 51 views
Setiap bangunan yang mempunyai jentera voltan rendah dan tinggi, pengurusan fasiliti bangunan perlu melantik seorang kompeten elektrik untuk menjaga jentera tersebut berdasarkan kategorinya. Terdapat pendaftaran orang kompeten yang telah berdaftar bawah satu bangunan tetapi berkhidmat di beberapa tempat berbeza. Adakah ianya dibenarkan?sekiranya tidak, bagaimana kaedah pemantauannya?
asked Apr 20, 2018 in Electrical – HT/LV YYTAN 8,290 points 40 49 73
8 votes
3 answers 482 views
8 votes
2 answers 37 views
8 votes
2 answers 49 views
7 votes
1 answer 61 views
8 votes
2 answers 37 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...