search
Log In

Recent questions tagged penempatan

14 votes
1 answer 84 views
Sebagaimana diketahui, Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan & Profesional JKR telah dibangunkan dan disahkan penggunaannya oleh KPKR sebelum ini. Dasar ini menjelaskan hala tuju, tanggungjawab dan strategi perlaksanaan pengurusan penempatan ... diadaptasikan. Link pekeliling seperti dibawah :- http://www.pcb.gov.my/pdf/PP%20bil32004-panduan%20pertukaran%20pegawai%20awam.pdf
asked Jun 12, 2020 in Human Resource Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
5 votes
3 answers 78 views
Adakah ini akan menyukarkan mereka jika dipanggil untuk temuduga kenaikan pangkat ke Jurutera jika kurang pendedahan dan pengalaman dalam bidang teknikal, mohon pencerahan?
asked Jul 9, 2019 in Human Resource Management FaizFaizal93 4,880 points 4 8 13
13 votes
3 answers 160 views
Apakah langkah-langkah pihak atasan bagi menangani masalah kakitangan sokongan yang berkhidmat di sesuatu tempat terlalu lama (berakar)?
asked Mar 21, 2019 in Human Resource Management AzrinNizam 250 points 2 3 5
9 votes
1 answer 351 views
Salam Sejahtera, Saya sekadar ingin bertanya Mengapa Kakitangan yang diarah berpindah/tukar cawangan diberi surat amaran menggunakan kuasa luar sedangkan kakitangan terbabit tidak tahu menahu mengenai rayuan yang dikemukakan oleh pihak luar itu. Sebagai contoh pegawai ... kawan saya yang merasakan ketidakadilan. Saya harap ianya tidak berulang agar keharmonian rumah tangga JKR dikekalkan. Sekian
asked Feb 25, 2014 in Human Resource Management mshahlanfitry 230 points 1 3 5
12 votes
1 answer 129 views
Bahagian Dasar Sumber Manusia telah melancarkan kaji selidik mengenai kesesuaian pemakaian Dasar Penempatan & Pembangunan Kerjaya (DPPK) kepada pegawai P&P di JKR Malaysia yang telah diguna pakai sejak Oktober 2011. Maklumbalas daripada pegawai P&P adalah amat penting untuk ... sertakan URL kaji selidik untuk tuan/puan menjawab kaji selidik tersebut. URL: http://prepaid.my/dasarpenempatan/ind...
asked Feb 20, 2014 in Human Resource Management saufiyansauri 740 points 2 3 9
28 votes
8 answers 475 views
Adakah tempoh 3 tahun penempatan dan pertukaran pegawai JKR di sesuatu cawangan mencapai matlamat serta objektif JKR?
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management nurilam 660 points 3 8 9
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...