search
Log In

Recent questions tagged penetration_test

8 votes
1 answer 28 views
Untuk ujian penetration, semasa ujian dijalankan, adakah sampel perlu direndam di dalam air atau tidak ie. selepas direndam di dalam air pada suhu 25 C selama 30 minit, adakah ujian dijalankan ke atas sampel itu tanpa rendaman? Kaedah mana satu yang betul?
asked Jul 27, 2018 in Pavement anizam 670 points 4 6 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...