search
Log In

Recent questions tagged penguatkuasaan

12 votes
1 answer 126 views
Projek Persekutuan dimana Pengurus Program adalah JKR (SBU), kemudian Projek tersebut diserahkan kepada JKR Sarawak (bukan entiti JKR Malaysia) sebagai Pegawai Penguasa, Adakah JKR Sarawak perlu mematuhi Pekeliling KPKR atau Terlakluk pada Pekeliling mereka sendiri? Bagaimanakah sekiranya mereka memilih untuk tidak mengikut pekeliling KPKR? Mohon bantuan QS / Sesiapa yang berpengalaman.
asked Feb 27, 2014 in Civil mfairuz 9,540 points 25 58 109
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...