search
Log In

Recent questions tagged pengurus-program

4 votes
1 answer 63 views
Apakah perbezaan di antara fungsi Pengurus Program, Pen. Pengurus Program dan Ketua Pasukan Projek dalam kontek Pengurusan Projek JKR?
asked Feb 17 in Integration Management norddin 650 points 4 5 15
4 votes
1 answer 70 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
asked Jul 5, 2021 in Project Management vickneswaran 690 points 1 2 8
6 votes
2 answers 95 views
Di manakah kami boleh mendapatkan rujukan tentang Roles & Responsibilities Pengurus Program (PP) & Penolong Pengurus Program (PPP)? Adakah negeri yang dilantik sebagai Penolong Pengurus Program (PPP) boleh melantik HODT dari peringkat IBU Pejabat (cthnya: Caw. Arkitek, CKAS, CKG)? Ini disebabkan tiada kepakaran membuat rekabentuk di peringkat negeri.
asked Nov 13, 2019 in Project Management Trinil 370 points 1 4 9
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...