search
Log In

Recent questions tagged pengurus-program

5 votes
2 answers 75 views
Di manakah kami boleh mendapatkan rujukan tentang Roles & Responsibilities Pengurus Program (PP) & Penolong Pengurus Program (PPP)? Adakah negeri yang dilantik sebagai Penolong Pengurus Program (PPP) boleh melantik HODT dari peringkat IBU Pejabat (cthnya: Caw. Arkitek, CKAS, CKG)? Ini disebabkan tiada kepakaran membuat rekabentuk di peringkat negeri.
asked Nov 13, 2019 in Project Management Trinil 360 points 1 4 9
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...