search
Log In

Recent questions tagged pengurusan-pengetahuan

3 votes
0 answers 12 views
Hebahan Portal JCop dan JPedia di buat melalui program Guest Lecture di setiap Cawangan/JKR
asked Mar 10 in Human Resource Management SL 220 points 2
5 votes
1 answer 26 views
Mohon pencerahan daripada urus setia portal sama ada terdapat perbezaan di antara peranan dan tanggungjawab Moderator dan SME. Terima kasih.
asked Jun 30, 2020 in Helpdesk SKhadijah 12,310 points 10 36 85
14 votes
5 answers 117 views
Mohon pihak pentadbir mengemaskini senarai moderator.
asked Feb 13, 2020 in Moderator (Special) SKhadijah 12,310 points 10 36 85
4 votes
1 answer 32 views
Tuan/Puan, Mohon bertanya, adakah semua buletin - buletin terbitan setiap cawangan ada depositorinya yang tersendiri? Siapakah depositorinya? dan dimanakah diarkibkan?
asked Dec 16, 2019 in Miscellaneous SKhadijah 12,310 points 10 36 85
12 votes
4 answers 102 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18, 2019 in Miscellaneous Gregory 3,950 points 4 14 41
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...