search
Log In

Recent questions tagged pengurusan-pengetahuan

5 votes
1 answer 26 views
Mohon pencerahan daripada urus setia portal sama ada terdapat perbezaan di antara peranan dan tanggungjawab Moderator dan SME. Terima kasih.
asked Jun 30, 2020 in Helpdesk SKhadijah 12,190 points 10 35 83
14 votes
5 answers 114 views
Mohon pihak pentadbir mengemaskini senarai moderator.
asked Feb 13, 2020 in Moderator (Special) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
4 votes
1 answer 32 views
Tuan/Puan, Mohon bertanya, adakah semua buletin - buletin terbitan setiap cawangan ada depositorinya yang tersendiri? Siapakah depositorinya? dan dimanakah diarkibkan?
asked Dec 16, 2019 in Miscellaneous SKhadijah 12,190 points 10 35 83
12 votes
4 answers 102 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18, 2019 in Miscellaneous Gregory 3,500 points 4 14 37
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...