search
Log In

Recent questions tagged perjalanan

28 votes
3 answers 181 views
Setiap bulan kebanyakan penjawat awam terpaksa memberi masa yang panjang untuk melengkapkan dan menyediakan borang ini, Kertas A4 yang digunakan juga banyak, sekiranya 60% daripada 1.2juta penjawat awam bersamaan 720,000 orang membuat tuntutan ... dilaksanakan untuk mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa mengisi borang tersebut dan juga menjawab soalan inkuiri sekiranya diperlukan.
asked Jul 1, 2015 in Human Resource Management aidzil 35,820 points 16 62 153
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...