search
Log In

Recent questions tagged perkhidmatan

2 votes
0 answers 22 views
Adakah pihak sumber manusia ada membuat kajian berkenaan tempoh perkhidmatan seseorang pegawai yang melibatkan Kontrak dan bukan Kontrak Pembinaan? Ini kerana kepakaran seseorang pegawai itu melibatkan tempoh perkhidmatan terutamanya kepada pegawai yang berada di HODT Design.
asked Mar 29, 2020 in Human Resource Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...