search
Log In

Recent questions tagged perolehan

3 votes
1 answer 47 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
asked Jan 3, 2021 in Procurement Management fikrirahim 420 points 3 4 10
12 votes
1 answer 109 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
asked May 16, 2018 in Procurement Management YYTAN 8,390 points 40 51 74
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...