search
Log In

Recent questions tagged pfi

21 votes
0 answers 22 views
Dalam projek-projek bangunan di Malaysia, tidak asing lagi untuk penerapan "green" elemen sebagai langkah menyumbang jasa kepada alam sekitar. Ada bangunan baru yang telah dibuat rekabentuk "green" dari awal, ada juga yang membuat retrofitting bangunan ... pelaksanaan kontrak secara konsesi seperti PPP/PFI, bagaimanakah penerapan "green" elemen diambilkira atau diubah dari semasa ke semasa?
asked Dec 15, 2017 in Green YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
0 answers 17 views
Malaysia merupakan salah sebuah negara Asia yang paling awal mengimplementasikan kaedah perolehan projek secara berkonsesi panjang seperti PPP/PFI. Semasa penyediaan kontrak dokumen bagi projek sedemikian, penentuan dan penetapan KPI/PPP akan ditetapkan bersama agensi pelanggan. ... keperluan?Berapa kerapkah ianya akan dilihat dan dipinda? Kalau ada revise, adakah kontrak asal akan dipinda juga?
asked Dec 15, 2017 in Contract Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
1 answer 35 views
Di mana di dalam Kontrak Projek PFI ini tidak disertakan sekali bersama Bill of Quantities (BQ) atau Schedule of Rates, hanya jumlah Lump Sum (LS) sahaja terdapat di dalam kontrak. Ini bermaksud tidak ada terma yang mengikat kos setiap item di dalam kontrak ... Kontrak Reka dan Bina di mana terdapat Schedule of Rates di dalam kontrak yang mengikat kos setiap item. Mohon nasihat dan pencerahan.
asked Dec 15, 2017 in Contract Management Tira 270 points 1 1 3
24 votes
2 answers 68 views
Untuk menuju ke arah negara maju, Malaysia telah melaksanakan kaedah perolehan secara PPP/PFI. Sehingga kini, terdapat projek-projek yang menjelang tempoh usia 10 tahun yang sepatutnya sudah boleh menampilkan pulangannya kepada Kerajaan atau Negara. Sejauh manakah kaedah PPP/PFI dapat menguntungkan negara ini?
asked Dec 12, 2017 in Procurement Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
23 votes
1 answer 243 views
Merujuk kepada penstrukturan semula JKR daripada Project Based kepada Asset Based Organisation adalah bagi menerapkan Pengurusan Aset Menyeluruh (Total Asset Management). Adakah penstrukturan ini juga mengambil kira peranan JKR sebagai penasihat teknikal kerajaan dalam projek PFI/PPP? dan Apakah pendirian JKR dalam menghadapi gelombang projek PFI/PPP ini?
asked Mar 8, 2015 in Risk Management szshah 14,340 points 28 50 83
19 votes
2 answers 229 views
Jika dilihat trend pembangunan negara sekarang, kerajaan telah banyak melancarkan projek-projek berskala besar melalui PFI/PPP. Mengapa tidak dilaksanakan secara konvensional melalui Development Expenditure? dan Apakah perbezaan kedua-duanya?
asked Mar 8, 2015 in Risk Management szshah 14,340 points 28 50 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...