search
Log In

Recent questions tagged pihak-berkuasa-tempatan

1 vote
1 answer 14 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
asked May 24 in Value Management safira 1,900 points 2 7 17
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...