search
Log In

Recent questions tagged pokok-tumbang

3 votes
1 answer 30 views
Sekiranya pihak JKR Daerah menerima aduan berkaitan pokok mati / tunggul yang memerlukan perkhidmatan Jentera Skylift, adakah kerja-kerja ini boleh dilaksanakan oleh pihak konsesi jalan persekutuan melalui Kerja Kecemasan? Berdasarkan skop kerja kecemasan dalam perjanjian, hanya dinyatakan tuntutan kepada Pokok Tumbang sahaja sahaja boleh dibuat tuntutan.
asked Jul 8, 2019 in Infrastructure ahmadkhairi2 570 points 1 6 15
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...