search
Log In

Recent questions tagged pothole

9 votes
4 answers 79 views
Isu dan masalah pothole di atas permukaan jalan memerlukan strategi mitigasi mantap bagi mencegah kecelakaan/kemalangan di jalan raya. Strategi #zeropothole merupakan sebahagian janji yang telah diberikan dalam memastikan 100% jalan tiada isu pothole. Adakah ... mampan terutama pencapaian ideologi customer satisfaction & safety serta menangkis tekanan perundangan (legal) ke atas organisasi.
asked Jun 16, 2020 in Road Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
13 votes
1 answer 41 views
Kupasan ringkas faktor-faktor penyumbang kepada kejadian kemalangan di jalan raya. Sedikit perkongsian ilmu untuk bersama-sama memikirkan strategi dan mitigasi yang sesuai dalam mengatasi kemalangan jalan raya. Faktor Teknikal dan Faktor Jalan Raya mungkin ... seterusnya diselenggara mengikut SOP yang diwartakan. Manakala faktor-faktor lain adalah menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang berwajib.
asked Jun 2, 2020 in Road Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
4 votes
0 answers 25 views
Apakah atau adakah terdapat Standard Operating Procedure (SOP) bagi setiap individu yang ingin membuat tuntutan ganti rugi yang di akibatkan oleh kerosakan jalan (pothole) bagi jalan persekutuan? (Jalan yang di senggara oleh pihak konsesi)
asked Apr 8, 2020 in Contract Management Suez 200 points 1 4
14 votes
1 answer 29 views
Bagaimana kajian dibuat atau telah dibuat mengenai produk atau kaedah penampalan pot hole yang lebih baik sama ada dalam penghasilan dari kumpulan KIK yang sedia ada atau kepakaran kita dimana isu Pot Hole yang gagal selalu jadi isu di jalan raya kita
asked Feb 8, 2018 in Road mhairol 2,620 points 7 14 17
21 votes
2 answers 58 views
Sering berlaku masalah pothole berulang terutama pada musim hujan, adakah kaedah yang lebih baik supaya penampalan pothole tidak berulang lagi?
asked Feb 8, 2018 in Road Asri5693 470 points 2 2 4
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...