search
Log In

Recent questions tagged procurement

18 votes
2 answers 59 views
Bilakah JKR bersedia untuk melaksanakan perolehan tender kerja-kerja bangunan (Dokumen Tender) secara elektronik?
asked Jun 28, 2018 in Procurement Management norddin 440 points 3 5 12
13 votes
2 answers 88 views
Saya difahamkan oleh seorang yang pernah bergiat dalam pemasangan projek pasang siap dan pernah berkecimpung dalam industri pembinaan di Vietnam. Di Vietnam, ada kaedah pemilihan kontraktor bagi sesuatu projek berdasarkan kepada taklimat projek / skop projek yang ... mereka yang menang akan bersorak / berpelukan antara satu sama lain. Macam pertandingan untuk menjadi penganjur World Cup.
asked Apr 22, 2014 in Contract Administration Rosli 8,120 points 25 56 91
14 votes
3 answers 201 views
Apakah Perlu memohon kelulusan kepada pihak MITI bagi perolehan Barangan Import. Pihak kerajaan hanya mengeluarkan tender atau sebut harga dan pihak pembida yang berjaya membuat pembelian barangan atau perkakasan samaada di syarikat tempatan atau syarikat luar. Pihak ... ada transaksi dengan pihak kastam bagi kemasukan barangan tersebut. http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp072002.pdf
asked Jan 29, 2014 in Contract Administration khudri 27,340 points 38 98 205
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...