search
Log In

Recent questions tagged professional-qualification

13 votes
1 answer 68 views
Apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna atau pemilik sekiranya Borang F telah dikeluarkan oleh Arkitek walaupon projek berkenaan belum siap.
asked Feb 14, 2018 in Contract Administration khudri 27,460 points 38 98 205
17 votes
1 answer 76 views
Melalui JKR Strategic Framework 2016-2020, JKR ingin mewujudkan pakar dalam 42 bidang kepakaran teknikal yang telah dikenal pasti. Apa definisi pakar dalam konteks JKR Strategic Framework ini? Bagaimana kepakaran ini boleh dikekalkan sekiranya rotation system dari segi penempatan diaplikasikan?
asked Nov 15, 2016 in Human Resource Management szshah 14,280 points 28 50 83
21 votes
3 answers 180 views
Sebelum ini saya pernah memohon untuk mendapatkan jurutera profesional (PE) melalui IEM.. saya bermula dengan Graduate Engineer berdaftar dengan IEM, kemudian memohon PE dengan mengisi borang IEM/PI(1). Setelah layak untuk menduduki Professional Interview(PI), saya ... (PDP).. borang B1 merupakan peringkat akhir diperlukan untuk diserahkan kepada BEM sebelum melayakkan saya untuk mendapat PE...
asked Sep 24, 2016 in Human Resource Management FaizS 22,100 points 15 52 134
25 votes
4 answers 276 views
12 votes
3 answers 214 views
Kebanyakan jurutera elektrik di JKR mempunyai kesukaran untuk mendapatkan PE (Ir) kerana disiplin / bidang yang berlainan contohnya seperti elektronik, instrumen dsbnya sepertimana yang diputuskan oleh Lembaga Jurutera Malaysia berdasarkan transkrip masing2. Apakah kaedah / penyelesaian untuk jurutera2 elektrik tersebut mendapatkan pengiktirafan LJM?
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management syamsulk 630 points 4 8 11
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...