search
Log In

Recent questions tagged project

10 votes
1 answer 41 views
asked Mar 14, 2019 in Cost Management Saidatul 220 points 1 1 2
14 votes
1 answer 47 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
asked Nov 7, 2018 in Green asyalafiq 1,200 points 8 10 16
16 votes
0 answers 38 views
Setelah PRU14 berlangsung pada 9 Mei 2018, terdapat pelbagai perubahan dalam Malaysia juga kepada ketua-ketua Kementerian, adakah perubahan tersebut memberi impak kepada projek-projek sedang atau belum berjalan?
asked May 14, 2018 in Risk Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
2 answers 85 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
asked May 1, 2018 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
14 votes
2 answers 39 views
Malaysia sedang dalam usaha mewujudkan smart city, Putrajaya juga merupakan salah satu bandar yang sedang mengekal atau membangunkan bandar putrajaya sebagai smart city, apakah langkah-langkah atau idea yang masih belum dibangunkan di Putrajaya sebagai bandar "smart"?
asked Apr 4, 2018 in Technical & Contract Admin YYTAN 8,510 points 40 52 76
14 votes
2 answers 35 views
Apakah semua projek pembinaan JKR perlu menyediakan BS atau Euro codes yang berkaitan di pejabat tapak untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam proses pembinaan demi memudahkan pengawasan dan seterusnya mengawal kualitinya ketahap optima?
asked Jan 2, 2018 in Stakeholder Management (PM) TanCK 49,800 points 107 197 359
18 votes
1 answer 41 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
asked Dec 28, 2017 in Green YYTAN 8,510 points 40 52 76
12 votes
2 answers 59 views
Perubahan teknologi kian berkembang, daripada dahulunya hanya IT, berubah kepada ICT dan seterusnya menjadi IOT (Internet of Thing). Kini, Malaysia sedang menuju ke sebuah negara bertaraf maju, projek-projek pembangunan semakin banyak dijalankan, adakah infrastruktur IOT telah diambilkira pada peringkat sekarang?
asked Dec 18, 2017 in ICT YYTAN 8,510 points 40 52 76
21 votes
0 answers 22 views
Dalam projek-projek bangunan di Malaysia, tidak asing lagi untuk penerapan "green" elemen sebagai langkah menyumbang jasa kepada alam sekitar. Ada bangunan baru yang telah dibuat rekabentuk "green" dari awal, ada juga yang membuat retrofitting bangunan ... pelaksanaan kontrak secara konsesi seperti PPP/PFI, bagaimanakah penerapan "green" elemen diambilkira atau diubah dari semasa ke semasa?
asked Dec 15, 2017 in Green YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
0 answers 17 views
Malaysia merupakan salah sebuah negara Asia yang paling awal mengimplementasikan kaedah perolehan projek secara berkonsesi panjang seperti PPP/PFI. Semasa penyediaan kontrak dokumen bagi projek sedemikian, penentuan dan penetapan KPI/PPP akan ditetapkan bersama agensi pelanggan. ... keperluan?Berapa kerapkah ianya akan dilihat dan dipinda? Kalau ada revise, adakah kontrak asal akan dipinda juga?
asked Dec 15, 2017 in Contract Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
24 votes
2 answers 68 views
Untuk menuju ke arah negara maju, Malaysia telah melaksanakan kaedah perolehan secara PPP/PFI. Sehingga kini, terdapat projek-projek yang menjelang tempoh usia 10 tahun yang sepatutnya sudah boleh menampilkan pulangannya kepada Kerajaan atau Negara. Sejauh manakah kaedah PPP/PFI dapat menguntungkan negara ini?
asked Dec 12, 2017 in Procurement Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
21 votes
2 answers 125 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
asked Oct 12, 2017 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
11 votes
2 answers 29 views
Sedia maklum, Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah merupakan salah satu mesyuarat penting peringkat daerah yang dipengerusikan sendiri oleh Pegawai Daerah (DO). Ahli-ahli mesyuarat terdiri daripada ADUN, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, penghulu-penghulu ... projek kerajaan negeri dan persekutuan di daerah. Apakah peranan JKR dalam meningkatkan imej jabatan dalam platform ini?
asked Jun 18, 2017 in Stakeholders Management KHAIRUL AMIRUL 18,090 points 28 67 123
15 votes
1 answer 38 views
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Sedia maklum, pihak CIDB telah mewajibkan semua pekerja kontraktor dan pegawai JKR memiliki Kad Hijau CIDB dan memastikan Kad Hijau CIDB tersebut masih belum tarikh luput apabila memasuki tapak bina. Walaubagaimanapun, masih terdapat ... tamat tempoh/luput. Siapakah pegawai yang memeriksa kad hijau CIDB di tapak bina atau ia dibawah tanggungjawab pihak CIDB?
asked Jun 4, 2017 in Project Management KHAIRUL AMIRUL 18,090 points 28 67 123
15 votes
0 answers 38 views
Measurement of effectiveness through project delivery using risk management; The use of tools and technique to manage and control the risk in JKR projects. The competency of the personnel involve in carrying out the processes in risk management. Top down driven ... risk management a simple and effective tool to use. Project risk governance at top level Project risk management at project level
asked Jun 2, 2017 in Project Management abrahmans 9,200 points 17 35 86
18 votes
0 answers 39 views
Selain formulasi rolling pattern terhadap penggunaan Roller-compacted concrete (RCC) dalam pembinaan jalan, apakah spesifikasi dan terma rujukan pembinaan berkaitan dengan penggredan aggregates dalam bancuhan bahan konkrit telah dikaji bersama dengan pembekal utama swasta supaya satu spesifikasi asas dapat dibentukkan oleh pihak JKR?
asked May 3, 2017 in Pavement TanCK 49,800 points 107 197 359
13 votes
3 answers 94 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 2,060 points 6 13 27
9 votes
1 answer 26 views
Haruskah JKR kaji dan mengalakkan penggunaan White Concrete dalam pembinaan concrete barrier di selekoh jalan, median, jejambat dan jambatan yang memberi kesan penglihatan yang lebih tinggi terutamanya diwaktu hujan dan malam dimana ia mampu membantu dalam mengurangkan kejadian kemalangan serta mengurangkan kekerapan aktiviti mengecat yang berulangan dan seterusnya mengurangkan kos penyenggaraan?
asked Feb 28, 2017 in Bridge TanCK 49,800 points 107 197 359
11 votes
2 answers 46 views
Andai penggunaan Ultra High Performance Concrete (UHPC) adalah trend dunia pembinaan di negara maju dalam era ini, maka apakah tindakan dan perancangan JKR untuk kaji dan mengubal semula spesifikasi yang ada sekarang supaya kita akan seiring dengan ... antarabangsa? Bagaimana pulah persiapan pembekal konkrit swasta terhadap perkembangan ini dan mampukah mereka juga sahut cabaran perubahan itu?
asked Jan 20, 2017 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
18 votes
1 answer 96 views
Program yang dibangunkan oleh PROKOM ini adalah mengikut framework JKR sehingga 2010. Apakah hala tuju program ini selepas PROKOM tiada dan bagaimana menjadikan program ini mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa?
asked Nov 14, 2016 in Stakeholder Management (PM) szshah 14,340 points 28 50 83
...