search
Log In

Recent questions tagged project-implementation

19 votes
1 answer 40 views
NBOS dalam pelaksanaan projek? Pengurusan Asset? Mungkin pelaksanaan rumah Kekal Untuk mangsa banjir boleh di perluaskan kepada pelaksanaan membaikpulih sekolah-sekolah daif di pendalaman?
asked Sep 19, 2016 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...