search
Log In

Recent questions tagged project-management

16 votes
1 answer 101 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
asked Jan 7, 2019 in Scope Management TanCK 49,130 points 107 197 356
11 votes
1 answer 29 views
Seringkali JKR akan menghadapi masalah untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya dengan berasaskan kepada warranty yang diterima apabila tertimbul isu kegagalan pada item proprietor dalam sesuatu projek. Apakah kesemua warranty untuk proprietor items seperti yang tersenarai ... dan kegagalan fungsian? · Mechanical Stabilizing Earth Wall System. · IBS bangunan. · Kekuda bumbung pra-pasang.
asked Dec 13, 2018 in Contract Administration TanCK 49,130 points 107 197 356
10 votes
0 answers 35 views
Apakah cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 49,130 points 107 197 356
12 votes
2 answers 49 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
asked Oct 3, 2018 in Assets & Facilities Management SKhadijah 12,190 points 10 35 83
11 votes
0 answers 18 views
Apakah rumusan yang diperolehi melalui platform mesyuarat tersebut? Bagaimanakah JKR dan pemain industri dapat memainkan peranan demi memastikan pelaksanaan TMP di work zones adalah seragam untuk implimentasi di tapak pembinaan dan penyenggaraan jalan supaya kawalan trafiknya adalah ... utama yang dibangkitkan kerana What the public experiences in the Work Zone is how they judge the authority ?
asked Aug 3, 2018 in Risk Management TanCK 49,130 points 107 197 356
12 votes
1 answer 58 views
Sebagaimana yang kita ketahui bahawa JKR kerap juga menggunakan kaedah CIPR dalam kerja-kerja berkala pavemen. Berikut ada beberapa soalan dan kemusykilan yang perlukan penjelasan dan penerangan yang lebih teliti:- Kebiasaannya disyorkan bahawa cadangan kandungan semen ... air dan bitumen yang disyorkan oleh JKR dengan berpandukan kepada cadangan 4% semen dalam syor cadangan bancuhan itu?
asked Jun 18, 2018 in Pavement TanCK 49,130 points 107 197 356
16 votes
0 answers 38 views
Setelah PRU14 berlangsung pada 9 Mei 2018, terdapat pelbagai perubahan dalam Malaysia juga kepada ketua-ketua Kementerian, adakah perubahan tersebut memberi impak kepada projek-projek sedang atau belum berjalan?
asked May 14, 2018 in Risk Management YYTAN 8,360 points 40 50 74
18 votes
2 answers 81 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
asked May 1, 2018 in Value Management Dr. Zack 3,030 points 17 29 53
11 votes
1 answer 36 views
16 votes
1 answer 30 views
Saya nak mohon bantuan sebab saya dah membuat pencarian di dalam JPedia tetapi tiada info or mungkin saya yang terlepas pandang.. Saya mohon maklumbalas berkaitan perkara berikut: 1. adakah JKR mengeluarkan guideline untuk Traffic Management Plan? 2. jika ada bolehkah bagi link untuk saya access atau specific location dimana saya boleh mendapatkannya. Terima kasih
asked Mar 7, 2018 in Road mai 560 points 2 2 5
14 votes
0 answers 15 views
Apakah kriteria dan kaedah yang digunakan sebagai rujukan dalam proses untuk menentukan tempoh konkrak projek jalan? Pihak manakah (HODT atau HOPT ) yang mejadi penentu dalam isu ini?
asked Feb 2, 2018 in Time Management TanCK 49,130 points 107 197 356
11 votes
1 answer 46 views
CIBD telah mengeluarkan satu standard CIS 21:2016 tetapi kebanyakkan batching plant readymix tidak mempunyai pengitirafan tersebut
asked Dec 15, 2017 in Structure 590606065267 400 points 3 4 7
18 votes
1 answer 88 views
Projek pembinaan seringkali akan dipantau mengikut prosedur dan ada juga dipantau mengikut amalan kebiasaan. PP/WPP yang mengikut prosedur sering dikategorikan terlalu ikut buku dan selalu akan ditegur. Walaubagaimanapun PP/WPP yang menguruskan projek mengikut amalan kebiasaannya sering ... menghadapi pelbagai proses audit, apakah pendirian yang harus PP/WPP ikuti? jom bincang bersama.........
asked Oct 15, 2017 in Project Management Dr. Zack 3,030 points 17 29 53
12 votes
0 answers 15 views
Apakah kriteria dan kaedah yang digunakan sebagai rujukan dalam proses menentukan tempoh konkrak projek jalan? Pihak manakah (HODT atau HOPT ) yang mejadi penentu dalam isu ini?
asked Oct 12, 2017 in Road TanCK 49,130 points 107 197 356
21 votes
2 answers 122 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
asked Oct 12, 2017 in Value Management Dr. Zack 3,030 points 17 29 53
14 votes
1 answer 32 views
Apakah kaedah yang dibenarkan untuk menanggalkan temporary road marking yang tidak dipakai lagi selepas siapnya sesuatu projek pembinaan jalan dengan merujukkan kepada Standard Specification For Road Works?
asked Oct 6, 2017 in Road TanCK 49,130 points 107 197 356
13 votes
1 answer 48 views
Apakah projek baru jalan JKR telah dengan telitinya mengambilkira Rainfall Runoff Volume di atas permukaan pavement mengikut rainfall intensity setempat dan terrain muka bumi asal jalan bagi menentukan saiz longkang tepi jalan sebagai satu langkah pengukuran yang lebih menyeluruh demi mengelakkan berlaku bencana banjir ketika tertibanya musim tengkujuh?
asked Sep 25, 2017 in Road TanCK 49,130 points 107 197 356
10 votes
2 answers 43 views
Apakah Projek Jalan harus juga disediakan rangkaian informasi sistem seperti Building Information Modeling (BIM) dengan output persembahan yang berbentuk 3D demi menyenangkan proses pembinaan, penyerahan dan penyenggaraan secara total dan lebih cost effective dengan ... River, channel and stream alignment and direction of flow. Existing and newly proposed services location and alignment.
asked Sep 14, 2017 in Bridge TanCK 49,130 points 107 197 356
32 votes
5 answers 158 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
asked May 23, 2017 in Communication Management Pisy 3,040 points 4 6 7
13 votes
1 answer 36 views
Apakah wakil JKR, perunding dan kontraktor faham dengan jelasnya segala lukisan perincian dan kaedah pembinaan terhadap sistem jambatan dari kalangan semi-integral dan fully integral memandang isu ini seringkali menjadi perbincangan ketika perlaksanaan audit ... perbedaan lukisan perincian tetulang untuk rasuk dan sistem penyambungan di bahagian abutment dikalangan kedua-dua sistem tersebut?
asked Mar 17, 2017 in Structure TanCK 49,130 points 107 197 356
...