search
Log In

Recent questions tagged project-management

10 votes
2 answers 42 views
5 votes
1 answer 69 views
Masalah campur tangan ahli politik banyak berlaku untuk projek JKR
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
6 votes
1 answer 19 views
Seperti aduan penduduk kesan daripada pembinaan projek.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
7 votes
1 answer 143 views
Bagaimanakah cara untuk menangani masalah projek yang direkabentuk oleh perunding yang dilantik oleh pelanggan dan mengahadapi masalah dan akhirnya diserahkan kepada JKR untuk menyelasaiakannya?
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
14 votes
3 answers 199 views
Bagaimanakah JKR akan mengambil tindakan dengan pertambahan bilangan projek-projek baru yang agak banyak yang akan diserahkan oleh pelanggan kepada JKR akhir-akhir ini?
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
9 votes
3 answers 150 views
Pelanggan meminta projek diserahkan lebih awal dari kemampuan yang dapat diberikan oleh JKR.
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
9 votes
4 answers 83 views
Antara interaksi dengan pelanggan dan beberapa agensi pusat agak kerap ditimbulkan perasaan tidak puas hati oleh agensi bukan JKR bahawa projek yang dikendalikan oleh JKR tidak mencapai kepuasan yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang lain.
asked Oct 30, 2013 in Stakeholders Management farijal 42,830 points 28 108 208
7 votes
2 answers 141 views
Pihak pelangan telah tidak berpuashati dan merayu kepada JKR supaya memaklumkan kepada pihak kementerian pelanggan dahulu bagi setiap VO dan EOT kerana ianya melibatkan tambahan kos yang mereka terpaksa juga merancang semula untuk mendapatkan peruntukan tambahan dan logistik.
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
25 votes
11 answers 248 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
asked Oct 17, 2013 in Risk Management hizamuldin 4,610 points 7 18 37
12 votes
1 answer 40 views
How to access to all Project Management Best Practice?
asked Oct 16, 2013 in Project Management darus 4,130 points 11 18 39
...