search
Log In

Recent questions tagged project-planning

3 votes
0 answers 40 views
Pelaksanaan garis panduan ini telah dikuatkuasa bermula 1 Januari 2016 dan akan tamat pada 31 Disember 2020. Sehubungan dengan itu, Jumlah projek yang menggunapakai garis panduan tersebut? Jumlah projek yang telah menuntut kos sebenar pengalihan dalam tempoh 6 bulan dari ... Adakah penggunaan garis panduan ini akan dilanjutkan? As-built pelan disalinkan ke pejabat JKR Negeri/Daerah & CSFJ (GIS)?
asked Oct 7, 2020 in Cost Management SKhadijah 12,310 points 10 36 85
5 votes
1 answer 144 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
asked Sep 6, 2019 in Contract Administration khudri 32,010 points 39 105 232
14 votes
1 answer 47 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
asked Nov 7, 2018 in Green asyalafiq 1,200 points 8 10 16
18 votes
2 answers 88 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
asked May 1, 2018 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
21 votes
2 answers 127 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
asked Oct 12, 2017 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
6 votes
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
asked Nov 15, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
9 votes
1 answer 28 views
Pejabat tanah tidak memproses permohonan ukur atau pun tidak memaklumkan pengeluaran Pelan Akui (PA) kepada tuan tanah (pelanggan).
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
10 votes
2 answers 24 views
At he planning stage, the client has been engaged and the time period has also been agreed. Why then project dateline keeps on changing and not according the original plan?
asked Sep 27, 2013 in Project Management abrahmans 9,200 points 17 35 86
11 votes
1 answer 18 views
12 votes
2 answers 36 views
14 votes
4 answers 121 views
Please advise on Hospital Construction scenario.
asked Sep 27, 2013 in Project Management haris 9,290 points 17 32 56
14 votes
1 answer 37 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...