search
Log In

Recent questions tagged project-site-experience

7 votes
1 answer 118 views
Sekira diamati lukisan struktur, pada suatu ketika besi tetulang tegasan tinggi 410 N/mm2 digunakan dan ditandakan sebagai Y. Seterusnya apabila BS 8110 diperkenalkan, rekabentuk telah mula menggunakan tetulang tegasan tinggi 460 N/mm2 dan ditandakan sebagai T. Dengan ... N/mm2 dan ditanda sebahagai H. Sebagai pegawai di tapak, bagaimana caranya hendak membezakan jenis tetulang ini di tapak?
asked Nov 18, 2019 in Structure azudin 50,680 points 25 104 239
11 votes
1 answer 44 views
Apakah kesan pada premix baru jika tayar roller disembur diesel sebelum kerja penggelekan. Bolehkah tayar roller disembur dengan diesel? Apakah punca yang menyebabkan premix terlekat pada tayar roller? Untuk kerja CIPR, bagi lapisan prime coat, bolehkah jika gunakan RS-3K/RS-1K. sebelum AC28 diturap?
asked Jan 11, 2018 in Pavement ctnorfaizah 3,580 points 11 33 40
13 votes
3 answers 90 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 2,060 points 6 13 27
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...