search
Log In

Recent questions tagged projek

5 votes
1 answer 47 views
Adakah kaedah perolehan projek mempengaruhi penyediaan ACDA? Projek apakah yang diharuskan untuk penyediaan ACDA? Bilakah ACDA perlu dilaksanakan?
asked Dec 13, 2020 in Contract Administration AHMADSHAYUTI 670 points 3 7 15
14 votes
1 answer 94 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
asked Jun 8, 2020 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
11 votes
2 answers 114 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 680 points 3 6 9
18 votes
2 answers 94 views
Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera, JKR menwar-warkan lukisan PAP yang akan digunakan untuk projek kelak. Tapi setahu saya hanya beberapa orang sahaja yang boleh akses kepada sistem PAP. Adakah pegawai dari Unit rekabentuk juga tidak boleh mengakses lukisan PAP sedia ... ... Untuk pasukan dalam peringkat HODT pon telah ada had untuk akses, bagaimana kolaborasi antara JKR boleh menjadi lancar..
asked Feb 2, 2017 in Stakeholders Management khudri 29,970 points 39 104 220
17 votes
1 answer 67 views
Tahun 2017 adalah tahun untuk mengembalikan kegemilangan JKR ke tahap tertinggi. Salah satu inisiatif yang telah dipasarkan adalah penggunaan PAP di dalam pelaksanaan projek JKR. Apakan success factor yang diperlukan bagi memastikan JKR tidak gagal di dalam penyampaian prjek secara PAP?
asked Jan 21, 2017 in Structure azudin 50,680 points 25 104 239
13 votes
1 answer 72 views
Sistem automasi pejabat sepertimana yang digunapakai oleh bank-bank dan syarikat-syarikat telekominikasi tempatan bagi mengurangkan Kelemahan Manusia bagi perkara-perkara rutin seperti mengeluarkan surat-surat amaran, peringatan etc....
asked Apr 22, 2014 in Project Management syarimin 930 points 5 11 16
6 votes
1 answer 61 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...