search
Log In

Recent questions tagged projek-management-plan

5 votes
1 answer 30 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
asked Apr 5, 2020 in Time Management syariza 3,670 points 3 16 43
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...