search
Log In

Recent questions tagged projek-sakit

20 votes
0 answers 85 views
Seringkali apabila projek bermasalah/sakit, pasukan projek terpaksa berhadapan dengan pelbagai jawatankuasa khas / pasukan audit bagi menjelaskan dan menjalankan tindakan pembetulan yang berkaitan. Namun, apabila punca utama adalah daripada masalah dalaman kontraktor( ... satu kaedah baru bagi mengelakkan projek sakit akibat masalah kontraktor daripada berlaku? Prevention is better than cure.
asked Feb 8, 2018 in Human Resource Management (PM) farizs 6,450 points 14 36 93
9 votes
0 answers 60 views
Apakah tanggung jawab/peranan HOPT dalam menanggani projek sakit atau hanya mengingatkan pejabat PP/PD untuk mengambil tindakan selaras dengan Syarat-Syarat Kontrak?
asked Nov 23, 2017 in Contract Management nikazahars 730 points 3 8 13
16 votes
1 answer 218 views
Melalui perhatian saya masih ramai kakitangan/pegawai kerajaan yang keliru untuk melabelkan sesuatu projek dikategorikan sebagai "Projek Sakit" sebagaimana digariskan di dalam SPP. Melalui ruangan ini, diharap mendapat pencerahan mengenainya. Kalau boleh tolong berikan contoh-contoh pengiraan berdasarkan kepada Jadual Kerja S-Curve.
asked Jul 7, 2015 in Civil Othman Bin Darjad 220 points 1 2 3
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...