search
Log In

Recent questions tagged rccb

3 votes
1 answer 27 views
Salam, Rekabentuk pemilihan RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (TPN) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - menggunakan 3 nos RCCB dan diasingkan kepada ... RYB setiap fasa Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
asked Apr 30, 2021 in LV (Low Voltage) Faiz Munahir 210 points 1 2 5
6 votes
2 answers 54 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
asked Apr 5, 2020 in LV (Low Voltage) Farah8981 340 points 1 3 8
12 votes
2 answers 134 views
1. Boleh tak kita guna 30mA RCCB di rumah teres ? 2. Berapa RCCB yang diperlukan dalam DB, 1 atau 2? Ingin tahu. Terima kasih.
asked Dec 19, 2016 in LV (Low Voltage) Rosli 8,120 points 25 56 91
16 votes
2 answers 289 views
Berapakah kadar arus baki kebocoran yang dibenarkan bagi RCCB untuk pemasangan di tempat basah atau berair seperti bilik mandi, ruangan basah, kolam renang dan kolam pancutan?
asked Nov 21, 2013 in Electrical sabrimd 6,610 points 22 55 80
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...