search
Log In

Recent questions tagged rekabentuk

4 votes
1 answer 62 views
Sekiranya terdapat peningkatan kos dalam reka bentuk, bagaimana JKR hendak "Design to Cost"?
asked Aug 12, 2020 in Contract Administration Ar Rinna 520 points 1 4 10
5 votes
1 answer 38 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang. Rujukan : Prosedur JKR.PK(O).09 Prosedur JKR.PK(O).02
asked Jul 5, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,500 points 4 14 36
13 votes
2 answers 59 views
Macam mana cara untuk modelkan bumbung berbentuk seperti didalam gambar menggunakan Revit? Boleh tak sesiapa kongsikan langkah-langkah untuk modelkan bumbung tersebut? Terima kasih
asked Jan 30, 2020 in BIM AfandiRamani 1,180 points 3 8 21
5 votes
2 answers 55 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21, 2019 in Miscellaneous ShAneeza 5,980 points 12 25 37
10 votes
0 answers 35 views
Apakah cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 49,050 points 106 197 356
15 votes
2 answers 43 views
Adakah terdapat sebarang guideline untuk kiraan nisbah bagi mendapatkan jumlah kubikal toilet dalam rekabentuk bangunan? Rujuk JKR Specification & MS:1184 hanya mention nisbah untuk WC squatting, sitting dan OKU sahaja. Sekian.
asked Sep 28, 2018 in Technical & Contract Admin MNSAHRUL 220 points 1 2 3
15 votes
3 answers 38 views
Bagaimana cara untuk modelkan bumbung limas belanda dalam revit
asked Jul 27, 2018 in BIM nazair 250 points 2 2 3
15 votes
1 answer 63 views
14 votes
3 answers 104 views
Adakah spesifikasi L-S1 hingga L-S20 di JPedia sumber rujukan terbaik kepada Jurutera Elektrik di JKR?
asked Jul 10, 2018 in Technical & Contract Admin izzatishak 5,460 points 4 8 11
12 votes
2 answers 57 views
Perubahan teknologi kian berkembang, daripada dahulunya hanya IT, berubah kepada ICT dan seterusnya menjadi IOT (Internet of Thing). Kini, Malaysia sedang menuju ke sebuah negara bertaraf maju, projek-projek pembangunan semakin banyak dijalankan, adakah infrastruktur IOT telah diambilkira pada peringkat sekarang?
asked Dec 18, 2017 in ICT YYTAN 8,260 points 40 49 72
13 votes
1 answer 48 views
Apakah projek baru jalan JKR telah dengan telitinya mengambilkira Rainfall Runoff Volume di atas permukaan pavement mengikut rainfall intensity setempat dan terrain muka bumi asal jalan bagi menentukan saiz longkang tepi jalan sebagai satu langkah pengukuran yang lebih menyeluruh demi mengelakkan berlaku bencana banjir ketika tertibanya musim tengkujuh?
asked Sep 25, 2017 in Road TanCK 49,050 points 106 197 356
18 votes
0 answers 38 views
Selain formulasi rolling pattern terhadap penggunaan Roller-compacted concrete (RCC) dalam pembinaan jalan, apakah spesifikasi dan terma rujukan pembinaan berkaitan dengan penggredan aggregates dalam bancuhan bahan konkrit telah dikaji bersama dengan pembekal utama swasta supaya satu spesifikasi asas dapat dibentukkan oleh pihak JKR?
asked May 3, 2017 in Pavement TanCK 49,050 points 106 197 356
19 votes
3 answers 77 views
Ikut pemerhatian saya, design DB adalah ikut negeri.Ada yang melintang ada yang mendatar. Sekiranya sesebuah negeri mengamalkan kedudukan DB secara melintang, maka drawing dari kilang yang membuat kedudukan secara mendatar akan dikomen. Sepatutnya perlu ada alasan secara teknikal mengapa kedudukan mccb perlu sedemikian. Mohon pencerahan.
asked Sep 28, 2015 in Technical & Contract Admin Nurfaizah 950 points 2 5 13
17 votes
3 answers 80 views
Pada pagi jumaat 5.6.15, Rakyat Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 6.0 Richter. Dilaporkan telah berlaku kerosakan kepada bangunan-bangunan hinggakan melibatkan kehilangan nyawa. Persoalannya adakah JKR bersedia untuk mengambilkira faktor gempa ... pengurusan projek? Atau adakah rekabentuk yang dipraktikan sekarang terutamanya oleh pihak struktur cukup untuk menahan kesan gempa bumi.
asked Jun 5, 2015 in Building aidzil 35,410 points 16 58 150
25 votes
4 answers 87 views
Seringkali rekabentuk projek kerajaan terutamanya bangunan yang direkabentuk oleh kerajaan dikatakan tidak setanding dengan rekabentuk perunding luar dari segi estetik dan sebagainya. Alasan yang diberikan menjerumus kepada kekangan peruntukan, masa, kurang kerjasama antara ... tidak penting kepada projek kerajaan? Atau ,hanya sekadar cukup untuk MEMENUHI FUNGSI REKABENTUK. Apa pendapat anda?
asked May 13, 2015 in Stakeholders Management aidzil 35,410 points 16 58 150
23 votes
2 answers 176 views
Setelah berpuluh tahun JKR menjadi tunjang pembangunan negara Malaysia yang tercinta ini, JKR telah menghasilkan beratus rekabentuk lukisan piawai untuk pelbagai jenis bangunan dari sekecil pondok pengawal ke rekabentuk hospital dan stadium. Lukisan piawai yang ... mekanikal, ict, landskap dan elektrikal. Siapakah yang bertanggunjawab mengumpul semua khazanah dan data rekabentuk tersebut ?!
asked May 10, 2015 in Helpdesk szshah 14,280 points 28 50 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...