search
Log In

Recent questions tagged rekabentuk

6 votes
1 answer 39 views
Berdasarkan piawai JKR, untuk bilik darjah terdapat 6 bilangan lampu dan 3 bilangan kipas. Bolehkah diubahsuai mengikut kesesuaian dan keadaan semasa sekolah? Contohnya ditambah bilangan lampu menjadi 9 bilangan dan kipas menjadi 6 bilangan untuk bilik darjah.
asked May 18 in LV (Low Voltage) RoslinaM 8,150 points 6 12 17
4 votes
0 answers 14 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
5 votes
1 answer 69 views
Sekiranya terdapat peningkatan kos dalam reka bentuk, bagaimana JKR hendak "Design to Cost"?
asked Aug 12, 2020 in Contract Administration Ar Rinna 540 points 1 6 10
5 votes
1 answer 46 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang. Rujukan : Prosedur JKR.PK(O).09 Prosedur JKR.PK(O).02
asked Jul 5, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 4,020 points 4 15 42
13 votes
2 answers 60 views
Macam mana cara untuk modelkan bumbung berbentuk seperti didalam gambar menggunakan Revit? Boleh tak sesiapa kongsikan langkah-langkah untuk modelkan bumbung tersebut? Terima kasih
asked Jan 30, 2020 in BIM AfandiRamani 1,200 points 3 8 24
5 votes
2 answers 57 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21, 2019 in Miscellaneous ShAneeza 6,140 points 12 25 37
10 votes
0 answers 35 views
Apakah cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 49,800 points 107 197 359
15 votes
2 answers 44 views
Adakah terdapat sebarang guideline untuk kiraan nisbah bagi mendapatkan jumlah kubikal toilet dalam rekabentuk bangunan? Rujuk JKR Specification & MS:1184 hanya mention nisbah untuk WC squatting, sitting dan OKU sahaja. Sekian.
asked Sep 28, 2018 in Technical & Contract Admin MNSAHRUL 220 points 1 2 3
15 votes
3 answers 39 views
Bagaimana cara untuk modelkan bumbung limas belanda dalam revit
asked Jul 27, 2018 in BIM nazair 250 points 2 2 3
15 votes
1 answer 69 views
14 votes
3 answers 110 views
Adakah spesifikasi L-S1 hingga L-S20 di JPedia sumber rujukan terbaik kepada Jurutera Elektrik di JKR?
asked Jul 10, 2018 in Technical & Contract Admin izzatishak 5,460 points 4 8 11
12 votes
2 answers 59 views
Perubahan teknologi kian berkembang, daripada dahulunya hanya IT, berubah kepada ICT dan seterusnya menjadi IOT (Internet of Thing). Kini, Malaysia sedang menuju ke sebuah negara bertaraf maju, projek-projek pembangunan semakin banyak dijalankan, adakah infrastruktur IOT telah diambilkira pada peringkat sekarang?
asked Dec 18, 2017 in ICT YYTAN 8,510 points 40 52 76
13 votes
1 answer 50 views
Apakah projek baru jalan JKR telah dengan telitinya mengambilkira Rainfall Runoff Volume di atas permukaan pavement mengikut rainfall intensity setempat dan terrain muka bumi asal jalan bagi menentukan saiz longkang tepi jalan sebagai satu langkah pengukuran yang lebih menyeluruh demi mengelakkan berlaku bencana banjir ketika tertibanya musim tengkujuh?
asked Sep 25, 2017 in Road TanCK 49,800 points 107 197 359
18 votes
0 answers 39 views
Selain formulasi rolling pattern terhadap penggunaan Roller-compacted concrete (RCC) dalam pembinaan jalan, apakah spesifikasi dan terma rujukan pembinaan berkaitan dengan penggredan aggregates dalam bancuhan bahan konkrit telah dikaji bersama dengan pembekal utama swasta supaya satu spesifikasi asas dapat dibentukkan oleh pihak JKR?
asked May 3, 2017 in Pavement TanCK 49,800 points 107 197 359
19 votes
3 answers 78 views
Ikut pemerhatian saya, design DB adalah ikut negeri.Ada yang melintang ada yang mendatar. Sekiranya sesebuah negeri mengamalkan kedudukan DB secara melintang, maka drawing dari kilang yang membuat kedudukan secara mendatar akan dikomen. Sepatutnya perlu ada alasan secara teknikal mengapa kedudukan mccb perlu sedemikian. Mohon pencerahan.
asked Sep 28, 2015 in Technical & Contract Admin Nurfaizah 950 points 2 5 13
17 votes
3 answers 80 views
Pada pagi jumaat 5.6.15, Rakyat Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 6.0 Richter. Dilaporkan telah berlaku kerosakan kepada bangunan-bangunan hinggakan melibatkan kehilangan nyawa. Persoalannya adakah JKR bersedia untuk mengambilkira faktor gempa ... pengurusan projek? Atau adakah rekabentuk yang dipraktikan sekarang terutamanya oleh pihak struktur cukup untuk menahan kesan gempa bumi.
asked Jun 5, 2015 in Building aidzil 35,820 points 16 62 153
...