search
Log In

Recent questions tagged risiko-projek

3 votes
1 answer 50 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...