search
Log In

Recent questions tagged risk-management

4 votes
1 answer 58 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
asked Mar 17, 2021 in Risk Management shdzain 20,070 points 21 43 143
2 votes
1 answer 36 views
Hospital masih beroperasi seperti biasa dan ruang di bahagian bawah bumbung yang ditukar tidak boleh dialihkan kerana melibatkan peralatan medical yang rumit. Risiko tile bumbung jatuh atau bahan binaan jatuh ke dalam ruang di bawah kerja-kerja penukaran ... kecederaan kepada pengguna dan mencemarkan ruangan tersebut. Sejauh mana net keselamatan membantu atau adakah kaedah keselamatan yang lain?
asked Jun 25, 2020 in Risk Management nawwarfarouk 1,010 points 2 8 16
12 votes
2 answers 51 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
asked Oct 3, 2018 in Assets & Facilities Management SKhadijah 12,290 points 10 36 85
11 votes
0 answers 18 views
Apakah rumusan yang diperolehi melalui platform mesyuarat tersebut? Bagaimanakah JKR dan pemain industri dapat memainkan peranan demi memastikan pelaksanaan TMP di work zones adalah seragam untuk implimentasi di tapak pembinaan dan penyenggaraan jalan supaya kawalan trafiknya adalah ... utama yang dibangkitkan kerana What the public experiences in the Work Zone is how they judge the authority ?
asked Aug 3, 2018 in Risk Management TanCK 49,800 points 107 197 359
14 votes
0 answers 33 views
Apakah proses Risk Management yang diamalkan di JKR mengikut bidang adalah berasaskan kepada Total Life Cycle?
asked May 30, 2018 in Stakeholders Management TanCK 49,800 points 107 197 359
12 votes
2 answers 32 views
Pohon jasa baik admin Jpedia / author untuk slide / template risk management di dalam J-Pedia untuk periksa fail-fail yang dimuatnaik di dalam Garis Panduan Pengurusan Risiko Projek Versi 1.0 Jan 2017 kerana hampir kesemua tidak dapat dibuka dan menerima mesej file corrupted. Terima kasih
asked Jan 8, 2018 in Helpdesk farizs 6,820 points 14 38 100
8 votes
1 answer 56 views
Salam Tuan/Puan, Ingin bertanya, Risk Management Plan (RMP) JKR ini di adopt dari RM negara mana? AS/NZ, UK atau lain2?
asked Aug 21, 2017 in Risk Management mfairuz 9,530 points 25 58 109
15 votes
0 answers 38 views
Measurement of effectiveness through project delivery using risk management; The use of tools and technique to manage and control the risk in JKR projects. The competency of the personnel involve in carrying out the processes in risk management. Top down driven ... risk management a simple and effective tool to use. Project risk governance at top level Project risk management at project level
asked Jun 2, 2017 in Project Management abrahmans 9,200 points 17 35 86
9 votes
1 answer 26 views
Haruskah JKR kaji dan mengalakkan penggunaan White Concrete dalam pembinaan concrete barrier di selekoh jalan, median, jejambat dan jambatan yang memberi kesan penglihatan yang lebih tinggi terutamanya diwaktu hujan dan malam dimana ia mampu membantu dalam mengurangkan kejadian kemalangan serta mengurangkan kekerapan aktiviti mengecat yang berulangan dan seterusnya mengurangkan kos penyenggaraan?
asked Feb 28, 2017 in Bridge TanCK 49,800 points 107 197 359
11 votes
1 answer 45 views
Bagaimana untuk mendapatkan salinan asal atau meminjam untuk membuat salinan Risk Management - Principle and Guidelines AS/NZS ISO 31000:2009 or Latest Version. (Australia dan New Zealand Standard) Jika ada softcopy or online version boleh share link, email atau jika hardcopy ... boleh saya hubungi. Terima Kasih Bos2 dan Rakan2 JKR terutama di Caw. Prokom. email saya : [email protected]
asked Mar 21, 2016 in Technical & Contract Admin mfairuz 9,530 points 25 58 109
18 votes
3 answers 139 views
Kenapa masih wujud lagi isu yang berkaitan EOT sedangkan JKR sudah ada Project Management Tools? Adakah ada lagi kelemahan yang boleh atau perlu dipertingkatkan?
asked Aug 12, 2015 in Contract Administration Man 1,930 points 3 16 20
13 votes
2 answers 75 views
CABARAN & TRANSFORMASI JKR antaranya Lapuran Ketua Audit Negara 2012, ada ajensi baru yang cuba menyaingi JKR, JKR perlu lebih agresif menangani persepsi umum DLL KEBERSEDIAAN WARGA JKR UNTUK BERUBAH antaranya menyokong usaha tanpa henti Kerajaan untuk ... & ILTIZAM 2014 antaranya warga JKR perlu melipatgandakan usaha merakyatkan perkhidmatan yang diberikan SILA BERI PANDANGAN DAN KOMEN ANDA
asked Dec 31, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
13 votes
3 answers 129 views
Surat Arahan KPKR Bil. 10/2012 memaklumkan mengenai perlaksanaan pengurusan risiko yang diwajibkan ke atas semua projek JKR di mana kosnya melebehi RM50 juta. Adalah dicadangkan laporan pematuhan perlaksanaan Pelan Pengurusan Risiko (RMP) dijadikan satu agenda di dalam Mesyuarat JPP. Juga dicadangkan agar pembentangan RMP bagi projek terpilih diadakan di dalam mesyuarat tersebut.
asked Dec 5, 2013 in Project Management doraisamy 510 points 1 3 10
6 votes
1 answer 70 views
Pengurusan Risiko masih tidak terkandung dalam SPK/SPB. Perkara ini perlu tindakan segera supaya dapat memperkasakan pengurusan risiko dalam projek JKR seawal peringkat perancangan.
asked Dec 5, 2013 in Project Management doraisamy 510 points 1 3 10
11 votes
4 answers 86 views
8 votes
1 answer 60 views
9 votes
2 answers 107 views
8 votes
0 answers 28 views
Kebiasaannya dalam hierarki dan siapa yang lebih berpengaruh dikalangan hierarki tersebut.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
...