search
Log In

Recent questions tagged road

8 votes
2 answers 90 views
Adakah kerb median dan sisi jalan perlu di cat ataupun tidak? Jika ya, kenapa? dan jika tidak, kenapa?
asked Mar 28, 2019 in Pavement GohKR 540 points 2 3 8
12 votes
1 answer 37 views
Bolehkah kontrak FRM disemak semula dalam tempoh kontrak?
asked Mar 14, 2019 in Contract Management snshuhada 5,030 points 5 8 18
11 votes
2 answers 51 views
Seringkali isu pemendapan di jalantuju jambatan menjadi isu besar dan ia kerap tertimbul luahan ketidak keselesaan oleh pemandu. Apakah JKR telah membuat kajian terperinci terhadap isu ini dan dengan arifnya ketahui punca-punca kejadian pemendapan itu? ... keadah pembaikan terperinci telah disediakan untuk mengatasi masalah ini? Sudahkah perancangan plan mitigasi jangka panjang teleh dijadualkan?
asked Dec 4, 2018 in Pavement TanCK 49,160 points 107 197 357
15 votes
1 answer 61 views
Kebiasaannya berapakah lebar minima expansion gap yang perlu diperuntukan untuk setiap lokasi expansion joint? Apakah jarak minima untuk menyediakan transverse expansion joint?
asked Nov 12, 2018 in Structure TanCK 49,160 points 107 197 357
26 votes
3 answers 85 views
Boleh dilihat banyak projek-projek pembinaan giat dijalankan di sepanjang jalan raya, tidak kira sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri. Sebahagian daripada projek-projek tersebut adalah projek-projek swasta (perumahan, kedai pejabat, dll). Apa yang dikesalkan ialah kenderaan berat ... . Can we do something? Sediakan akta Kerja Raya, maybe, that can force them to do what is a must?
asked Sep 8, 2016 in Quality Management azhanif 3,150 points 3 16 38
18 votes
2 answers 93 views
Akhir-akhir ini isu lorong kecemasan banyak diperkatakan dalam media masa dan media sosial. Jabatan kerajaan seperti PDRM dan JPJ saban hari mengeluarkan kenyataan bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan orang awam berhubung isu ini akan tetapi badan teknikal seperti ... , verge, drainage dan cut/fill embankment. Mohon SME yang berkaitan berkongsi maklumat utk kebaikan bersama. terima kasih.
asked Jul 10, 2016 in Road shnizam 7,470 points 12 38 62
14 votes
2 answers 131 views
11 votes
5 answers 502 views
Jika dilihat kos pengalihan utiliti bawah tanah yang tinggi sehingga mencecah 30% dari kos projek di dalam projek-projek jalan JKR hari ini, tidakkah sudah sampai masa JKR bertindak untuk menanganinya?
asked Dec 26, 2013 in Civil shnizam 7,470 points 12 38 62
11 votes
4 answers 133 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...