search
Log In

Recent questions tagged road-maintenance

6 votes
1 answer 21 views
What is causes of the road subsidence? How big is the impact of unmaintained road crossing culverts towards the occurrences of road subsidence?
asked May 31, 2019 in Road TanCK 49,180 points 107 197 357
13 votes
1 answer 50 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22, 2019 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 12,310 points 10 36 85
13 votes
1 answer 25 views
Seringkali isu potholes menjadi tajuk hangat dan tahap ketularan itu adalah bagitu cepat. Apakah JKR telah ada perancangan dan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah potholes? Adakah kajian teliti yang telah dilaksanakan oleh pihak JKR supaya kebarangkalain kejadian potholes itu dapat dikurangkan kesatu tahap yang minima?
asked Nov 23, 2018 in Pavement TanCK 49,180 points 107 197 357
11 votes
0 answers 26 views
1. Dari segi keperluan naiktaraf? 2. Keperluan penambahbaikan aspek keselamatan? 3. Kapasiti jalan?
asked Jun 14, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) SKhadijah 12,310 points 10 36 85
13 votes
0 answers 32 views
Harus dan perlukah kakitangan yang terlibat dengan proses dan prosidur perlaksaan projek jalan sehingga tahap perwartaan, penggunaan dna penyenggaraan merujuk dan dengan jelasnya mengarifi kandungan yang berkaitan dalam kedua-dua Akta 376 (Akta Jalan Persekutuan 1959) dan Akta 333 (Akta Pengangkutan Jalan 1987)?
asked May 26, 2017 in Stakeholders Management TanCK 49,180 points 107 197 357
18 votes
2 answers 66 views
Pelbagai teknologi contohnya CIPR, PMA, HIPR dan rekabentuk kejuruteraan telah di ambil kira dalam meningkatkan mutu kualiti jalan di Jalan Persekutuan tetapi jalan masih rosak disebabkan oleh kenderaan berat yang melebihi had berat beban yang di ... kurangnya pengetahuan transporter dalam had beban yang dibenarkan atau tiada signage muatan dibenarkan di laluan persekutuan?Mohon pandangan.
asked Dec 22, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) nazman_akram 4,070 points 5 13 36
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...