search
Log In

Recent questions tagged safety

13 votes
1 answer 35 views
Pada pemerhatian saya, terdapat beberapa bangunan lama kerajaan yang digunakan kurang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Sedia maklum, setiap jabatan telah mempunyai Jawatankuasa Perlindungan Keselamatan Jabatan yang memastikan ciri-ciri keselamatan sentiasa ditingkatkan ... masih belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan . Bincangkan...
asked Jun 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) KHAIRUL AMIRUL 18,090 points 28 67 123
13 votes
1 answer 69 views
Soalan ini dipetik daripada Berita Harian bertarikh 7 November 2016 oleh Dr Ahmad Farhan Mohd Sadullah, Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, USM: Sudah tentu apabila kita mendengar kemalangan sebegini berlaku, kita bertanya apa jadi dengan kontraktor yang ... bertindak ialah polis, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (DOSH) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)?
asked Nov 6, 2016 in Risk Management azhanif 3,470 points 3 17 38
18 votes
2 answers 94 views
Akhir-akhir ini isu lorong kecemasan banyak diperkatakan dalam media masa dan media sosial. Jabatan kerajaan seperti PDRM dan JPJ saban hari mengeluarkan kenyataan bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan orang awam berhubung isu ini akan tetapi badan teknikal seperti ... , verge, drainage dan cut/fill embankment. Mohon SME yang berkaitan berkongsi maklumat utk kebaikan bersama. terima kasih.
asked Jul 10, 2016 in Road shnizam 7,700 points 12 39 66
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...