search
Log In

Recent questions tagged senarai-bahan

3 votes
1 answer 37 views
Adakah boleh menggunapakai atau meluluskan permohonan kelulusan bahan daripada kontraktor yang mana pembekal bahan tersebut tiada dalam Senarai Bahan/Barangan Binaan Tempatan (SBBT)?
asked Sep 26, 2019 in Contract Management 881219035463 150 points 2
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...