search
Log In

Recent questions tagged senarai-kuantiti

3 votes
1 answer 53 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
17 votes
6 answers 280 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Farid Nasir 440 points 1 3 4
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...