search
Log In

Recent questions tagged sheepile-permenant

8 votes
2 answers 83 views
Saya dapat tahu perkara ini melalui perbualan dengan kawan - kawan bahawa JKR tidak membenarkan sheetpile sebagai permenant structure. Saya ingin dapatkan kesahihan atau sebarang rujukan yang berkaitan perkara ini.
asked Dec 9, 2013 in Civil fairuzA 750 points 4 10 14
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...