search
Log In

Recent questions tagged sistem-pemantauan

3 votes
1 answer 26 views
Sistem sedia ada perlu dimaksimakan penggunaannya dan dinaiktaraf dari masa ke semasa mengikut kesesuaian. Laporan boleh diektrak daripada sistem berkenaan.
asked Jun 11, 2020 in Helpdesk mira_smaelz 960 points 4 4 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...