search
Log In

Recent questions tagged sistem-pengurusan-aset

3 votes
0 answers 13 views
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh jabatan untuk membuat pelupusan kenderaan tersebut?
asked Dec 15, 2020 in Assets & Facilities Management shdzain 17,260 points 20 43 124
12 votes
1 answer 44 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
asked May 17, 2018 in Moveable Asset (Alih) FizuL 8,730 points 10 21 46
12 votes
0 answers 18 views
Adakah pihak JKR boleh meminta pihak kontraktor SPFB melakukan pindaan terhadap paparan muka sistem ESPFB? Daripada permerhatian yang dijalankan, terdapat sebahagian item yang tidak mesra pengguna dan pada dasarnya pihak kontraktor terlibat menggunakan template yang sama dengan client mereka yang lain.
asked Dec 20, 2017 in Assets & Facilities Management muliadi202 300 points 1 1 2
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...