search
Log In

Recent questions tagged sop

2 votes
0 answers 17 views
Kontraktor telah memberi maklumbalas dan merayu untuk membuat bayaran secara ansuran sebaik sahaja menerima surat tuntutan terhadap Perakuan Kos Penamatan (Kos Penyiapan melebihi Jumlah Harga Kontrak Asal Terlaras) dari Pejabat P.P. Bolehkah Pejabat P.P/Negeri bersetuju dengan rayuan kontraktor dan menerima bayaran secara ansuran sehingga selesai?
asked Dec 7, 2020 in Contract Administration Supar 150 points 1 1 4
2 votes
1 answer 34 views
Adakah terdapat Akta, prosedur atau SOP bagi kerja penebangan pokok merbahaya bagi JKR di dalam ROW Jalan?
asked Aug 28, 2019 in Contract Management Suez 200 points 1 4
20 votes
2 answers 89 views
Kenapa Jabatan Audit menganggap Garis Panduan Pentadbiran Kontrak sebagai SOP JKR sedangkan ianya adalah salah satu garis panduan kerja sahaja?
asked Feb 28, 2016 in Contract Administration hishamb 2,880 points 6 12 29
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...