search
Log In

Recent questions tagged staff

28 votes
3 answers 236 views
Jabatan Kerja Raya (JKR) merupakan agensi pelaksana yang terulung dalam menguruskan pelaksanaan keseluruhan projek-projek kerajaan di negara ini. Sememangnya gah pada nama "JKR" akan menjadi bualan dan sebutan di seluruh masyarakat di negara ini. Apabila jalan rosak sahaja. ... dan memahami hala tuju untuk mencapai visi yang tersirat itu. Lovely JKR.....Leading Changes.....World Class Organization
asked May 28, 2015 in Stakeholders Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
24 votes
4 answers 297 views
10 votes
4 answers 198 views
Sekirnya berlaku sesuatu perkara di tapak yang menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar dan mahkamah memutuskan pegawai perlu membayar pampasan akibat keputusan yang tidak wajar yang telah dibuat oleh pegawai JKR tersebut.
asked Jan 2, 2014 in Human Resource Management farijal 42,830 points 28 108 208
20 votes
6 answers 393 views
Saya perhatikan masalah disiplin kakitangan di sesetengan Cawangan di JKR seperti kedatangan, pakaian ke pejabat dan ada juga beberapa masalah disiplin lain tidak dipandang serius oleh pihak atasan. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak hormat kepada arahan yang telah ditetapkan. Bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut?
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management szuraida 370 points 1 2 4
10 votes
2 answers 65 views
Adakah kakitangan JKR dilindungi dari segi keselamatan dan perundangan semasa melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan?
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management NizamI 280 points 2 3 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...