search
Log In

Recent questions tagged stakeholder-management

13 votes
2 answers 41 views
JKR ada 3 bisnes utama,.. Pengurusan Projek, Khidmat Pakar dan Pengurusan Aset. Keperluan Pengurusan Projek seperti Guidelines, manual,... seperti PMP, Risk Management disediakan oleh PROKOM, keperluan Pengurusan Aset disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara (BPKS), so siapa yang melihat keperluan untuk Cawangan-Cawangan Pakar??
asked Dec 26, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
14 votes
1 answer 173 views
Saya amat teruja dengan Strategik Plan JKR dan jika boleh ingin tahu pencapainya.
asked Dec 26, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
4 votes
1 answer 20 views
Peruntukan yang diluluskan terhad dan kehendak pelanggan yang pelbagai dan di luar jangkaan. Kos peruntukan siling projek telah diluluskan oleh parlimen dan kelulusan semula juga adalah tertakluk kepada kelulusan EPU, JPM.
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
6 votes
1 answer 26 views
Mafaat dari segi pekerjaan dan meningkatkan ekonomi penduduk.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
10 votes
1 answer 181 views
Need statement yang kurang jelas, terlalu umum dan tidak berdasarkan projek tersebut
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
8 votes
0 answers 28 views
Kebiasaannya dalam hierarki dan siapa yang lebih berpengaruh dikalangan hierarki tersebut.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
11 votes
2 answers 64 views
Skop tambahan menyebabkan kos projek melebihi peruntukan
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
...