search
Log In

Recent questions tagged stakeholder

11 votes
2 answers 64 views
Skop tambahan menyebabkan kos projek melebihi peruntukan
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
5 votes
1 answer 69 views
Masalah campur tangan ahli politik banyak berlaku untuk projek JKR
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
6 votes
1 answer 19 views
Seperti aduan penduduk kesan daripada pembinaan projek.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
9 votes
3 answers 150 views
Pelanggan meminta projek diserahkan lebih awal dari kemampuan yang dapat diberikan oleh JKR.
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
9 votes
4 answers 83 views
Antara interaksi dengan pelanggan dan beberapa agensi pusat agak kerap ditimbulkan perasaan tidak puas hati oleh agensi bukan JKR bahawa projek yang dikendalikan oleh JKR tidak mencapai kepuasan yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang lain.
asked Oct 30, 2013 in Stakeholders Management farijal 42,830 points 28 108 208
7 votes
1 answer 27 views
7 votes
2 answers 38 views
18 votes
1 answer 20 views
8 votes
1 answer 61 views
7 votes
2 answers 141 views
Pihak pelangan telah tidak berpuashati dan merayu kepada JKR supaya memaklumkan kepada pihak kementerian pelanggan dahulu bagi setiap VO dan EOT kerana ianya melibatkan tambahan kos yang mereka terpaksa juga merancang semula untuk mendapatkan peruntukan tambahan dan logistik.
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
9 votes
1 answer 37 views
Menyebabkan peringkat perancangan JKR lewat.
asked Oct 30, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,340 points 8 51 63
9 votes
2 answers 66 views
...