search
Log In

Recent questions tagged strategic-framework

15 votes
2 answers 53 views
JKR sebagai badan teknikal terulung dan tertua di Malaysia telah menyiapkan pelbagai projek dengan pengalaman yang sangat luas. Bagaimana pula dengan tahap keberkesanan JKR terhadap 'marketing strategy' dan 'image control' bagi menjaga reputasi Jabatan? Bukan sahaja dari segi menjayakan projek, tetapi juga dari segi pentadbiran sumber manusia dan kebolehan berkomunikasi dengan pelbagai pihak...
asked May 20, 2015 in Human Resource Management szshah 14,280 points 28 50 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...