search
Log In

Recent questions tagged surat-tunjuk-sebab

4 votes
0 answers 19 views
Kenapakah CI dilaksanakan di bawah skim J sahaja?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
2 votes
0 answers 7 views
Sekiranya peratus CI tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, apakah tindakan yang dikenakan pada cawangan / negeri selain surat tunjuk sebab perlu dikemukakan?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...