search
Log In

Recent questions tagged syarat-kontrak

5 votes
1 answer 61 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
asked Feb 9, 2021 in Contract Management zainalma 12,240 points 15 40 84
6 votes
1 answer 55 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26, 2019 in BIM airul81 210 points 1 2 5
9 votes
0 answers 61 views
Apakah tanggung jawab/peranan HOPT dalam menanggani projek sakit atau hanya mengingatkan pejabat PP/PD untuk mengambil tindakan selaras dengan Syarat-Syarat Kontrak?
asked Nov 23, 2017 in Contract Management nikazahars 730 points 3 8 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...