search
Log In

Recent questions tagged tempoh-penempatan

19 votes
5 answers 557 views
Kenapa masih terdapat segelintir pegawai yang berkhidmat di daerah atau negeri yang boleh kekal sehingga 7 hingga 8 tahun tanpa ditukarkan, contohnya di JKR Negeri Sembilan
asked Feb 25, 2014 in Human Resource Management rosilawati 220 points 2 2 3
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...