search
Log In

Recent questions tagged tender

6 votes
1 answer 29 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
asked Jul 5, 2020 in Contract Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
14 votes
3 answers 201 views
Apakah Perlu memohon kelulusan kepada pihak MITI bagi perolehan Barangan Import. Pihak kerajaan hanya mengeluarkan tender atau sebut harga dan pihak pembida yang berjaya membuat pembelian barangan atau perkakasan samaada di syarikat tempatan atau syarikat luar. Pihak ... ada transaksi dengan pihak kastam bagi kemasukan barangan tersebut. http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp072002.pdf
asked Jan 29, 2014 in Contract Administration khudri 27,890 points 38 98 208
13 votes
6 answers 395 views
Adakah JKR perlu mengajisemula kriteria penilaian tender terutama untuk kritera keupayaan kewangan di mana modal pusingan minima yang ditetapkan hanya 3% daripada harga tender? Sekira perlu revise, apakah % yang patut ditetapkan?
asked Nov 14, 2013 in Contract Administration cmsoon 6,030 points 11 32 55
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...